Chính sách bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin thu thập

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP và thông tin truy cập trang web. Chúng tôi thu thập thông tin này dưới định dạng ẩn danh và chỉ sử dụng để cung cấp dịch vụ và tăng cường trải nghiệm của người dùng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ để thu thập thông tin không cá nhân, như cookie, hồ sơ người dùng và địa chỉ IP. Các thông tin này sẽ được sử dụng để cải thiện trang web và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dùng.

  • Thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin tài khoản sẽ được bảo mật và truy cập bởi nhân viên chỉ khi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ công việc của họ.
  • Chúng tôi sẽ không bán, tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi bắt buộc theo quy định pháp luật.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc truy cập trái phép. Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân tốt nhất có thể, nhưng không có phương thức truyền thông nào qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là 100% an toàn.

Mọi thông tin cá nhân thu thập sẽ được bảo mật và giữ kín. Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích thu thập thông tin hoặc đạt được mục đích nói chung, trừ khi yêu cầu pháp luật hoặc được cho phép khác.