Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với f8betcasino-vn.click ('chúng tôi', 'của chúng tôi', hoặc 'website'). Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây ('Điều khoản') trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web và các nội dung liên quan đến trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, biểu đồ, hình ảnh, đồ họa, logo) là tài sản sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

2. Quyền và trách nhiệm của người dùng

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, không gây hại cho trang web hoặc các dịch vụ liên quan. Bạn cũng đồng ý không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bất đồng ý với các quy định pháp luật hiện hành.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp trên trang web không sai lệch hoặc gây nhầm lẫn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin sai lệch do bạn cung cấp.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn dựa trên Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc nếu yêu cầu bởi pháp luật.

  • Xác định mục đích thu thập thông tin cá nhân
  • Thu thập thông tin cá nhân chỉ khi đồng ý và cần thiết
  • Bảo vệ thông tin cá nhân bằng biện pháp và công nghệ an ninh thích hợp
  • Giới hạn việc sử dụng, tiết lộ và truy cập thông tin cá nhân
  • Bảo quản thông tin cá nhân đến khi không còn cần thiết nữa